Çeşitli parametreleri (ağırlık, yaş, cinsiyet ve hastalık seviyesi v.s.) kullanan DRX 9000C,  omurlar arası disklerde rahatlama (İntervertabaral dekompresyon) sağlamak için programlanmıştır. Sistemdeki bu program, omurgada çekme ve şekillendirmeye bağlı olarak omurgalar arası disk mesafesinde rahatlama sağlamaktadır. DRX 9000C’ in sahip olduğu yüksek bilgisayar teknolojisiyle hekimler belli bir disk seviyesini hedef alarak hastalarına yüksek kalitede tedavi sunabilmektedirler.

DRX9000C,  boyun fıtığı ve dejeneratif disk hastalığının tedavisinde; FDA (Amerikan ilaç ve yiyecekleri ruhsatlandıran kurum) tarafından onaylanmış ilk ve tek sistemdir (nonsurgical servical decompression). Bu teknolojinin hedefi,  dünyadaki tüm hekimlerin hastaları  için en etkin tedavi olanaklarını kullanabilmeleridir. DRX9000C  sıkça rastlanılan bir problem olan boyun ağrısının tedavisine etraflı ve  başarılı  bir yaklaşım sağlar.

DRX9000C,  üretici firma olan AxiomWorldwide’ ın  uzman mühendis kadrosu tarafından  projelendirilmiştir. Bu projenin asıl amacı; günümüz hasta ihtiyaçlarını karşılamak ve  hekimlere istedikleri klinik sonuçları vermektir. Axiom, gelişime ve yeniliğe odaklanarak  bel ve boyun fıtığı (disk hernisi), dejeneratif  disk hastalığı ve diğer omurga rahatsızlığı olan hastaların yaşam kalitesini yükseltmek için teknolojinin en son olanaklarını kullanmaktadır.

DRX9000C'nin gelişimi ve üretim süreci boyunca, yazılım ve donanım kalitesini doğrulamak için olağanüstü çaba ve özveri gösterilmektedir. DRX9000C, bilimsel olarak ispatlanmış teknikler üzerine inşa edilmiştir. Günümüz hekimleri, artık teknoloji ve bilimi birleştirerek hastalarına ameliyatsız  bir  tedavi yöntemi sunabilmektedirler.

Birçok insan hayatı boyunca bir tür boyun problemiyle (incinme veya fıtık vs.gibi) karşılaşmıştır. Hayatı boyunca en az bir kez boyun ağrısı yaşamış insanlar ele alındığında; boyun ağrısı,  günümüzde sıklıkla  karşılaşılan bir sağlık problemidir.

Eskiden hekimler bu tür problemlerin başarılı tedavisinde kısıtlı olanaklara sahiptiler. Teknolojinin gelişmesiyle ameliyata alternatif tedavi yöntemleri konusunda hem hastalar hem de hekimler  daha fazla bilgili hale gelmiştir. Tabi ki bu gelişmede  ameliyatın uzun dönemdeki düşük başarı oranı da etkili olmuştur. Bu nedenledir ki her yıl cerrahi müdahaleye alternatif tedavi yöntemleri için harcanan para miktarı artmaktadır. Siz hastalarınıza oldukça başarılı, ameliyatsız bir tedavi yöntemi önerebilir misiniz?

Yeni geliştirilen  tedavi protokolleriyle hekimler hastalarına daha fazla seçenek sunabilmektedirler. DRX9000C  boyun ağrısına neden olan anatomik yapılar üzerindeki basıncı azaltmak üzere dizayn edilmiştir. Bu ameliyatsız işlem; boyun fıtığı, dejeneratif disk hastalığı  gibi hastalıkları ve onların  sebep oldukları ağrıyı tedavi etmektedir. DRX9000C, bu işlemi başarıyla gerçekleştirmektedir.